top of page
Lanh-dao-ban-than.jpg

"Biết cách đưa những giá trị của bản thân vào một cuộc hội thoại sẽ mở ra cho bạn những cơ hội bất ngờ."

  • Chuyên gia Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững

  • Cố vấn độc lập về Lãnh đạo trong khủng hoảng và Quản trị danh tiếng

  • Cố vấn Nghi thức đối ngoại và Lễ tân chuyên nghiệp 

  • Một người yêu nghệ thuật và tin tưởng mạnh mẽ vào tác động tích cực của giao tiếp liên văn hoá đến phát triển bản thân.

Khoá học

TESTIMONIAL

Nguyễn Hoàng Anh

Giám đốc vận hành, CFC Việt Nam

“Buổi đào tạo của chị Như vô cùng hữu ích với cá nhân tôi cũng như tổ chức của tôi. Những nội dung chị chia sẻ giúp tôi có cái nhìn tổng quan hơn về truyền thông cho tổ chức, không chỉ đơn thuần là quảng bá hay phổ biến hình ảnh của tổ chức mà quan trọng hơn, làm sao để mọi người biết và hiểu về tổ chức của mình, làm sao để xây dựng và duy trì một mạng lưới hỗ trợ cho sự phát triển của tổ chức mình.

Cảm ơn chị Như rất nhiều.”

Công việc

TIN NỔI BẬT
ĐỐI TÁC

Cảm Hứng