top of page
About-YN.jpg
About Ý-Như Nguyễn

Graduated from Diplomatic Academy of Vietnam, and awarded Master in Trade and International Business Law from University of the West of England (UWE). 

For the past 15 years, Ý-Như has been developing her career in Communications, Diplomatic Affairs and Sustainable Development, and hold senior manager positions in many multi-national corporations in Banking, Retail, Airlines and FMCG. 

 

Ý-Như is currently the President of Public Affairs and Communications (PACA), Advisor on Leadership in Crisis, Reputation Building & Management. She is also the founder of Community for Women and Development - thegoodwe.com - that connects and shares the values of modern Vietnamese women.

About
WebNhu8.jpg

Làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, Ý-Như hiểu rõ ngoài chuyên môn thì nghi thức và cách đối nhân xử thế tốt rất quan trọng trong kinh doanh cũng như trong đời sống hằng ngày.

Khi một công ty có văn hóa tập trung vào các nguyên tắc nhã nhặn và tôn trọng người khác, tinh thần làm việc nhóm sẽ tăng cao và hiệu suất sẽ tốt hơn, đặc biệt khách hàng sẽ tin tưởng bạn hơn.

Cách đại diện doanh nghiệp giao tiếp trực tuyến lẫn trực tiếp, nhận thức của họ về các chuẩn tắc lễ nghi quốc tế, cách họ xử lý khi gặp thất bại hoặc tình huống khó khăn –tất cả những điều đó sẽ ảnh hưởng lớn tới tinh thần làm việc, hiệu suất, và lợi nhuận. Như tin rằng mỗi cá nhân ngoài việc trao dồi tri thức, việc hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và ứng xử đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện và phát triển của mỗi cá nhân. Do vậy, tôi mong muốn chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong Truyền thông và Đối ngoại, nhằm mục tiêu hỗ trợ mỗi người tự tin hơn với các giá trị cốt lõi của bản thân trên con đường hội nhập quốc tế.

TIN NỔI BẬT
bottom of page