top of page

SHINE: Giao tế giỏi để thành công

Hiểu và vận dụng phù hợp các Nghi thức Giao tiếp chuẩn quốc tế.

  • 16 giờ
  • Location 1

Mô tả dịch vụ

Đây là khoá học đào tạo giúp bạn hiểu và vận dụng những quy tắc ứng xử chuyên nghiệp khi đi làm công sở, hay chuẩn bị hành trang đi du học. Tôi không đưa ra một danh sách "do" and "don't", mà sẽ dẫn dắt bạn thực hành tự nhiên và tự tin những gì bạn nói và làm trong lúc người khác đang quan sát và lắng nghe bạn. Tôi tin Nghệ thuật giao tiếp ẩn sau sự thấu cảm về những điều không được nói ra. Khoá học "SHINE: Giao tế giỏi để thành công" này sẽ giúp bạn: . Tiếp cận bất kỳ tình huống xã hội hoặc tình huống nơi công sở với một sự tự tin và đĩnh đạc. . Hiểu và vận dụng phù hợp các nghi thức giao tiếp chuẩn quốc tế. . Tự tin và chủ động trong giao tiếp . Bộ công cụ 5 bước gồm Chuyển đổi - Thu hút - Tạo quyền năng - Thịnh vượng - Thực hành Các môn học chính: 1. Văn hoá giao tiếp 2. Hình ảnh cá nhân 3. Nói chuyện trước tập thể 4. Nghi thức giao tiếp (verbal & non-verbal) 6. Nghi thức dự tiệc 7. Xây dựng quan hệ và quản lý mối quan hệ 8. Lãnh đạo bản thân vượt qua khủng hoảng


Chi tiết liên hệ


bottom of page