top of page
125828648_1016629415516925_1673820873998816646_n.jpeg
TGW_Logo-01.png
The good WE - Cộng đồng Phụ nữ và Phát triển
TGW

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình muốn đi vào con đường sự nghiệp sẽ tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của con người. Sự quan tâm này đã khiến tôi làm việc trong nhiều dự án trao quyền cho phụ nữ. Bằng cách thành lập Nhóm The Good WE, tôi cam kết vì sự thịnh vượng của một cộng đồng Phụ nữ và Phát triển hữu ích. 

Như Nathaniel Lambert đã nói: "Thảo luận về những kinh nghiệm tích cực sẽ dẫn đến hạnh phúc, làm tăng sự hài lòng trong cuộc sống nói chung, và thậm chí đem đến cho chúng ta nhiều năng lượng hơn”. Vì lẽ đó, tôi tha thiết mong được kết nối kinh nghiệm tích cực của các chuyên gia TGW với sự hài lòng trong cuộc sống của mỗi người trong cộng đồng của chúng ta.

bottom of page