top of page
ynhunguyen.JPG

""Etiquette and good manners are very important in business as well as in everyday life. When a company has a culture centered on the principles of courtesy and respect for others, teamwork will increase and customers will trust you more. The way business representatives communicate online and in person, their perception of international etiquette standards, how they handle failure or difficult situations difficult – all of which will have a huge impact on morale, performance, and profitability."

  • Specialties: Communication, External Relations and Sustainable Development.

  • Consultant: Business Etiquette, Protocol and Communication.  

  • A big fan of Art and strongly believe in the positive impact of intercultural communication on personal development.

YN_Logo-01.png

Work

 
Xây dựng chiến lược đối ngoại (cá nhân - Tổ chức) dựa trên stakeholder mapping.
Xây dựng và quản trị danh tiếng.
Hiểu biết và vận dụng Nghi thức và Lễ tân đối ngoại cho Doanh nghiệp giúp xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp khi tương tác với đối tác quốc tế.

Đào tạo và Hợp tác

 
Xây  dựng  và  duy  trì  mối  quan  hệ  bền  vững  trong  Dịch vụ khách hàng cao cấp. Xây dựng môi trường làm việc kết nối, tôn trọng và chuyên nghiệp. Cải thiện cách thức giao tiếp trong nội bộ công ty và với đối tác. 
​Hợp tác với tư cách giảng viên, diễn giả chia sẻ vẻ đẹp của nghi thức giao tiếp liên văn hóa và lễ tân đối ngoại.  

có thể giúp bạn những gì?

ĐỐI TÁC
FEATURED ARTICLE

Work

CỘNG ĐỒNG
TGW_Logo-01.png

Work

bottom of page